söndag 11 december 2016

Fjordarnas folk


Fjordarnas folk (1972) av Ernst Lundberg är första delen av en serie om människor i Bohuslän och om Bohusläns historia. I texten på baksidan av boken står det att "Detta är berättelsen om det våldtagna folket i 1660-talets Bohuslän."
Det är inget litterärt mästerverk, men intressant att lära sig lite om historien i dessa gränstrakter. De flesta levde ett mycket hårt liv. Folket svalt eftersom
Fogden och dess män med mycket hårda metoder krävde det som det ansågs att de skulle betala till "Frun". Skatten bestod i både arbetskraft och pengar eller sådant som kunde omsättas i pengar. Det fanns också  ett påbud att man skull inhysa knektar  och även förse dem med föda. Naturligtvis så var detta beslut en stor börda för  dessa människor som var utsatta från två håll, särskilt kvinnorna som utnyttjades av dessa män.
I början av Romanen får man följa Antonius, en ung präst som varit fältpräst i kriget och som vid hemkomst uppsöker sin farbror som är Kyrkoherde. Antonius kommer med en gång på kant med fogden och hans män och upplever behandlingen av och orättvisorna mot  de allra fattigaste som förskräckligt. Han funderar mycket på hur hemsk hon som kallas "Frun" kunde vara. Han ger sig ut i skogarna till torpare och till strandsittare för att försöka hjälpa dem och för att lära deras barn att skriva. Margareta Huitfeldt är den kvinna som kallas frun och som för ett hårt regemente över sina undersåtar.
Den senare delen av romanen handlar om hur en driftig man som försörjer sig på fiske tar två torparfamiljer och en strandsittarfamilj med sig ut på en ö som Norskarna lämnat efter freden. De rustar med enkla medel upp de stugor som finns på ön och bosätter sig där. Med hjälp av fisket och lite husdjur som de har med sig till ön så får de ett friare liv. Fogden och hans män slipper de inte helt, men de besöker bara ön två gånger om året, och det görs upp om vilka åtaganden de måste göra för att få fortsätta sin egentligen olovliga bosättning på ön.
Vet inte om jag kommer att läsa fler böcker i denna serie, men jag vet att den var mycket populär då den kom ut, kanske mest här i Västsverige förstås. Ernst Lundberg kom ut med en bok om året fram till några år in på 80-talet.


2 kommentarer:

  1. Svar
    1. Ja ibland kan det va intressant o läsa böcker som man lär sig lite historia av. Vi läste ju exempelvis John Hall, den var också intressant.

      Radera