måndag 14 april 2014

Naturvetare i motvind


Naturvetare i motvind - Bengt Euphrasén (2013) av Gudrun Nyberg Underrubriken är - Om slavar, vulkaner, regnskog och havsdjur.
Bengt Euphrasén (1755-1796 ) föddes som Bengt Andersson i Myrebo, Habo församling, nuvarande Gustav-Adolfs församling. Denna församling är även min födelsehemort och uppväxtort så därför föll mitt intresse för boken. 
Bengt Anderssons uppväxt var i enkel bondefamilj, men han fick möjlighet att studera i skola på Visisngsö,  och därefter även i Skara och Göteborg. 
Under namnet Euphrasén som han tog efter det latinska namnet på ögontröst, följde han med till den svenska bosättningen Saint Barthélemy i Västindien 1787–1788. Under den långa resan och efter ankomsten till övärlden samlade han både växter samt havs- och landlevande djur. Då Euphrasén inte hade någon finare härkomst och inte heller några ekonomiska tillgångar, sågs han lite vid sidan av. Han hade svårigheter att få hjälp med att få sin forskning publicerad och motarbetades.
Även då han ville ingå äktenskap med en mycket yngre kvinna motarbetades han och fick först inte tillstånd av någon präst.  Han kunde inte bevisa att han var kristen och att han var ogift, han hade ju levt en kringflackande liv. Det tog åtta månader från anhållan om lysning tills att bröllop kunde hållas.
Vid sin allt för tidiga död vid 41 års ålder saknade han helt tillgångar och lämnade efter sig hustru och en treårig son. Euphrasén efterlämnar även ett ofullbordat manuskript som han höll på att arbeta med, Ichtyologia Svecia, en förteckning över svenska fiskar.
Jag har tidigare läst om sent 1700-tal i romanen John Hall av Sophie Elkan, och nu även i denna bok förekommer Göteborg bland annat handlar det om Christinedals trädgårdar då i utkanten av stan.
Boken är illustrerad med mycket bilder.
Jag tycker det var en intressant bok att läsa särskilt fångades jag av beskrivningen av den svenska kollonien på Saint Barthélemy och kanske det finns andra böcker att förkovra sig i detta ämne. All dokumentation av växter m.m var däremot rätt jobbigt att ta sig igenom, men fyller naturligtvis sin funktion i boken samt visar hur mycket arbete författaren lagt ner i denna forskning. 

Utdrag ur baksidetexten :

"Gudrun Nyberg har nyfiket  och enträget färdats i Euphraséns spår och kölvatten, både på plats i Västindien och i inhemska arkiv, museer och bibliotek. Hon har fascinerats såväl av hans öde som av hans nästan osynliggjorda gärning." 

 Ögontröst
 Euphrasia

Foto Naturvårdverket

 

 

Detta är mitt 100:e inlägg !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar