fredag 1 november 2013

Okända väsen


"Okända väsen av Tracy Chevalier (2010) utspelar sig på den engelska sydkusten. Det är tidigt 1800-tal och inom naturvetenskapen står man på tröskeln till flera viktiga upptäckter. En av dem skulle den unga och fattiga Mary Anning från den lilla staden Lyme Regis stå för"

Som alltid fascineras jag av Tracy Chevaliers böcker. Hennes romaner bygger ofta på verkliga händelser eller historiska personer. I denna roman handlar det om väninnorna Mary Anning och  Elisabeth Philpot  som var fossilsamlare och paleontologer. Dessa kvinnor berättar omväxlande i boken.
Tracy Chevalier har skrivit en bra roman där hon utgått ifrån de historiska fakta som finns om dessa kvinnor. Hon skriver på ett bra sätt där hon fått in hur det var att leva i en tid och i  ett samhälle där könstillhörighet och klasskillnad hade stor betydelse och där Bibelns skapelseberättelse tolkades ordagrant. Det hela blir till en spännande historia och samtidigt en förståelse för livsvillkoren  i en liten by på en engelska sydkusten vid denna tid. Även om geologi inte tillhör mina direkta intressen så väcks min nyfikenhet under läsningen.
I ett efterord i boken skriver Tracy Chevalier om ur hon tänkt när hon skrivit sin berättelse. Tycker alltid om att få sådan inblick i författarens arbete.
Jag har fortfarande några olästa böcker av Tracy Chevalier och det känns bra eftersom jag då vet att jag har fina lässtunder med dem framöver


Läs gärna  också vad Bokparet och Böcker emellan har skrivit om Okända väsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar