söndag 26 juli 2015

I skuggan av ett brott

I skuggan av ett brott (2004) av Helena Henchen, är en roman som handlar om de s k Sydowska morden, en händelse som var mycket omtalad när den hände 1932. Helenas mamma då 15 år förlorade sin familj i denna händelse. Det är en mycket tragisk historia som man som läsare får ta del av. Helenas morfar som var en inflytelserik person på samhällets topp som företrädare för arbetsgivarorganisationen slås ihjäl av sin son Fredrik. Två anställda tjänstekvinnor faller också offer för Fredrik. Fredrik och hans fru Sofie hittas sedan skjutna på ett hotell i Uppsala, i ett s k utökat självmord. Fem personer förlorar alltså sina liv i denna historiska händelse. Fredrik och Sofie var då båda endast 23 år och efterlämnade en treårig dotter. Det talades aldrig om morden i Helenas familj och Helena försökte få sin mamma berätta något när mamman var gammal, men frågorna följdes bara av tystnad. 
Jag hade förväntat mig ett helt annat upplägg än den som Helena valt. I skuggan av ett brott är en roman där Helena gör en historia om familjerna och deras liv innan morden. På detta sätt blir dessa personer inte bara namn för läsaren. Samtidig skriver Helena om sitt eget sökanden i nutid efter svaret på vad som hände och vad som utlöste morden. Helena drar slutsatser genom sin forskning i gamla tidningsartiklar och i olika arkiv .Hon besöker även olika platser som var viktiga för personerna och  skeendet i detta drama för att på något sett se det hela framför sig. Det är över 80 år sedan morden begicks, det är en tid med stora klasskillnader och hederskultur, en tid då man åkte bort för att föda barn som inte var välkomna, en tid då föräldrarna ansåg sig ha rätt att bestämma över sina barn även då de var myndiga. 
En lättläst bok för den som gillar att läsa om människor och händelser som har hänt i verkligheten. Verkligheten överträffar ju dikten är ett uttryck som kanske kan stämma här. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar