tisdag 28 april 2015

Vi bara lyderVi bara lyder - en berättelse om Arbetsförmedlingen (2015) Roland Paulsen.
Så fort jag hörde talas om denna bok beställde jag den på biblioteket. Vi bara lyder har verkligen uppmärksammats, Roland Paulsen har medverkat i intervjuer och debatter i radio- och tv-program samt att bokens budskap förekommit flitigt på debattsidorna i dagspressen. 

Ur baksidetext på boken:

"Vi bara lyder är en intelligent, humoristisk och radikal genomlysning av Sveriges minst omtyckta myndighet. Det är också en undersökning av byråkratiska ekorrhjul, och vad som får tjänstemän att nitiskt följa absurda regelverk de själva inte tror på. Resultatet är en personlig uppgörelse med hela idén om lönearbetets nödvändighet"
 
Utifrån min personliga erfarenhet och mina egna  tankar om arbetssamhället och den s k arbetslinjen, instämmer jag i stort sett helt med de åsikter som Roland Paulsen framför. Han anser att vi måste ifrågasätta synen på att alla måste arbeta/vara sysselsatta. Exempelvis visar undersökningar att de flesta aldrig skulle gå till de jobb de har, om de var fria från ekonomiskt tvång. 
En fråga som ställs i boken är: Vad händer med de 72 miljarder som arbetsförmedlingen har i omsättning/år? En summa som motsvarar tio miljarder mer än statens utgifter för vård och omsorg.
Att statistiken visar att  en arbetsförmedlare förmedlar i genomsnitt 10 osubventionerade jobb/år är kanske mycket lägre än de flesta tror med tanke på yrkestiteln.

Jag gillar arbetssättet som Roland Paulsen har haft för att kunna skriva denna bok genom att bl a utgå från sin pappa och sig själv. Han har sen följt anställda på arbetsfömedlingen och gjort intervjuer med arbetsförmedlare och varit med på deras möten. Det finns även några berättelser om arbetssökande och deras möten och upplevelser av att vara inskriven  på arbetsförmedlingen.
Boken innehåller även intervjuer av den förre chefen Angeles Bermudez-Svanlund och arbetslinjens skapare Sven-Otto Littorin och analyser av svaren.
Vi bara lyder är relativt lättläst och jag rekommenderar den starkt.


Utdrag ur Wikipedia om författaren:

"Roland Paulsen är doktor i sociologi och
hans huvudfokus i forskning och samhällsdebatt, som glider in i varandra, är vårt komplexa förhållande till lönearbetet och varför lönearbetet fortfarande tar så stor del av våra liv, trots den tekniska utvecklingen."

Läs gärna mitt inlägg om Äntligen måndag, en bok i samma ämne
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar