fredag 12 juli 2013

Radioprogrammet Fasad om Selma Lagerlöf och hennes väninnor

Hörde idag ett intressant program i P1, Fasad . Ämnet kändes lite udda då det tog upp sambandet mellan  Mårbackas arkitektur och Selma Lagerlöfs förmodade sexuella läggning.

Så här beskrivs programmet:"När Selma Lagerlöf kommer ut som lesbisk 50 år efter sin död, när hennes efterlämnade brev får öppnas vid kungliga biblioteket i Stockholm 1990 så uppdagas ett rikt kärleksliv. Ett kärleksliv där Selma Lagerlöf skriver kors och tvärs över breven till sina två stora kärlekar, författaren Sophie Elkan och lärarinnan Valborg Olander.
Det är alltid Selma Lagerlöf som är i centrum. Selma på sin herrgård Mårbacka. Herrgården spelar i själva verket en huvudroll i dramat. "


Programledare är Katarina Bonnevier

Jag var själv tillsammans med läsgruppen Göteborg Läser och hörde föredrag av Marie Hjalmarsson Engelke. Marie läser brevväxlingen mellan  Selma Lagerlöf och Sophie Elkan med forskningsanslag. En av frågorna var om det verkligen var ett kärleksförhållande mellan Selma och Sophie. Sophie hade ju tragiskt nog som mycket ung blivit änka när hon förlorat både man och dotter. Hon hade senare också ett förhållande med en man som var gift och bodde i Belgien. Detta förhållande diskuterades i brevväxlingen med Selma. Självklart stod kvinnorna varandra väldigt nära, men var det ett kärleksförhållande? 


Läs här och här de två delarna som Linda, enligt O, har skrivit efter att haft ett möte med Marie Hjalmarsson Engelke.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar